Çevre Danışmanlık Hizmetleri

 

Ø     Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz

 

 • Kapsam dışı görüş yazılarının alınması
 • Çevre mevzuatları kapsamında uygunsuzlukların tespiti ve raporlanması
 • İl Müdürlüğü uygunluk yazılarının alınması
 • Geçici Faaliyet Belgesinin alınması

Ø     Çevre İzinlerinin Alınması

 • Emisyon İzni
 • Gürültü Kontrolü İzni
 • Atık Su Deşarjı İzni
 • Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni
 • Derin Deniz Deşarjı İzni

Ø     Çevre Lisanlarının Alınması

 • Geri Kazanım Lisansı
 • Bertaraf Lisansı
 • Ara Tepolama Lisansı
 • İşletme Lisansı
 • Arındırma Lisansı
 • Yıllık İç Tetkiklerin yapılması ve raporlanması
 • Tesislerin çalışmasının Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun kontrolü
 • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak
 • Çevre mevzuatları kapsamında tesis çalışanlarına bilgilendirici eğitimlerin verilmesi
 • Çevre mevzuatları kapsamında tesis çalışanlarına özendirici faaliyetlerin düzenlenmesi