ÖNKA ÇEVRE DANIŞMANLIK MUH. HİZ. TİC.LTD. ŞTİ.

 T.C.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından verilen, “ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİK BELGESİ ”ne sahip  olup “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” kapsamında çevre yönetim hizmeti vermeye yetkilidir.

ÖNKA, Hizmet verdiği, kurum/kuruluş/tesis/işletme ve işletmecilerin (Çevre İzin Lisans Yönetmeliği, Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler ) adına,  2872 sayılı Çevre Kanununa göre alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek, koordine etmek ile bu iş ve işlemlere ilişkin yetkili merciler ile yazışmalar, görüşmeler yaparak yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Bu kapsamda, çevreye kirletici etkisi olan faaliyet veya tesisler için Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının değerlendirilmesini ve rapor hâline getirilmesini, danışmanlık hizmeti vererek sağlamaktadır. Faaliyet sahasında hizmet vererek müşterilerin taleplerine daha etkin ve hızlı cevap veren ÖNKA, Tüm Çevre Görevlilerinin aynı zamanda Çevre Mühendisi olmalarına özen göstererek, tecrübeli mühendislerden oluşan uzman kadrosu ve hizmet kalitesi ile her geçen gün daha da büyümektedir.

 

 Vizyonumuz :

 Çevre Mühendisliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri alanında kalite politikası ile akla gelen ilk isim olmak. ÖNKA ÇEVRE DANIŞMANLIK mesleki sorumluluğunu prensipler ve kalite çerçevesinde yerine getirecek çalışmalarla alanında lider olmayı hedeflemektedir.

 

 Misyonumuz :

 Sürdürülebilir kalkınmayı ‘Koruyarak kullanma’’ ilkesine bağlı, çevreye uyumlu projelerle desteklemek, mühendislik hizmetlerini canlı cansız çevreye duyarlı multi-disipliner çalışmalarla sunmayı prensip edinmek, edindirmek.

 

 Yükümlülüklerimiz:

 Danışmanlık firması olarak yükümlülüklerimiz Çevre Denetimi Yönetmeliği’nde belirtilen yükümlülükleri kapsar.